Connect with us

Despre noi

S.C.LOCAL MEDIA FACTORY S.R.L. – persoană juridică română, constituită
conform legii ca societate cu răspundere limitată, cu sediul social in mun.Bacău,
str,Oituz nr.107 judeţul Bacău, punct de lucru str. Pictor Aman nr 94 et 7, titulară a
licenţei audiovizuale de programe cu denumirea:
– televiziunea PLUS TV BACĂU“ din Bacău,

Structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat
sau actionar care detine o cotă mai mare de 20 % din capitalul social:
Druică Mihaela.

Reprezentant legal: Administrator – Druică Mihaela.

Raspundere editorială:
“PLUS TV BACĂU ”:
Druică Mihaela – Director

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de posta
electronica si a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct si
eficient – email: redactie@plustvbacau.ro, hr@plustvbacau.ro website: www.plustvbacau.ro;

Organismele de reglementare competente – Consiliul National al
Audiovizualului – www.cna.ro.

Adresa: Bd. Libertătii, nr. 14, Sector 5, cod 050706, Bucureşti,
Romania

e-mail: cna@cna.ro

Copyright © 2019 PlusTV - Bacau